Pemerkasaan wanita dan pemantauan penyertaan perikanan berskala kecil di Timor-Leste

Perikanan berskala kecil merupakan bahagian penting dalam mata pencarian ramai orang di Timor-Leste tetapi terdapat sedikit data yang tersedia untuk memaklumkan pengurusan mampan sektor ini. Walaupun sumbangan besar wanita kepada sektor perikanan di Timor-Leste, sebagai nelayan dan dalam pemprosesan lepas tuai, penyertaan mereka dalam pembuatan keputusan pengurusan perikanan adalah terhad, mencerminkan jantina yang lebih luas […]

Taklimat penyelidikan 01: Pukat tunda bawah dan krisis iklim

Pukat tunda bawah telah lama menarik perhatian dan perdebatan kerana kesannya terhadap spesies bukan sasaran dan habitat dasar laut, dan dianggap sebagai punca gangguan manusia yang paling meluas terhadap habitat ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kebimbangan juga telah dibangkitkan mengenai potensi sumbangan pukat tunda bawah kepada krisis iklim. Taklimat baharu ini meringkaskan […]

Mengenal pasti halangan karbon biru bakau – pertimbangan utama untuk pembuat dasar

Bakau dan ekosistem karbon biru yang lain memberikan faedah mitigasi dan penyesuaian iklim yang meluas, serta pelbagai perkhidmatan lain yang menyokong mata pencarian pantai. Namun ekosistem berharga ini hilang dengan cepat, dengan akibat yang memusnahkan iklim dan komuniti pantai. Projek karbon mempunyai potensi untuk mengumpul dana untuk menyampaikan pemuliharaan bakau dan […]