Barua ya wazi kwa waliotia saini Mkataba wa Anuwai ya Kibiolojia kwenye lengo la 30x30

Wito wa dharura wa kutambua na kuheshimu haki za Wenyeji na jumuiya za wenyeji kabla ya COP15

Ndugu Wajumbe wa Kitaifa,

Mgogoro wa viumbe hai ni miongoni mwa matishio makubwa yanayowakabili wanadamu. Unapokusanyika Kunming mwaka huu kwa Kongamano la Umoja wa Mataifa la Bioanuwai, utakuwa na mojawapo ya fursa za mwisho na bora zaidi za kukomesha uharibifu wa ardhi na bahari za dunia na kuziweka kwenye njia ya uendelevu.

Unapokamilisha mpango wako wa uokoaji wa mazingira asilia - Mfumo wa Baada ya 2020 wa Bioanuwai ya Ulimwenguni - sisi wavuvi na wakulima, sisi wahifadhi na wanamazingira, sisi watetezi wa haki za binadamu na wanasayansi tunakuhimiza utimize wajibu wako kwa watu na sayari na kutambua kikamilifu kwamba bora zaidi. njia ya kulinda maumbile ni kulinda haki za binadamu za wale wanaoishi kati yake na wanaoitegemea.

Asili ni muhimu kwa sisi sote. Inaendesha hali ya hewa na hali ya hewa, hutoa oksijeni na chakula, huhifadhi kaboni na joto na inasaidia utamaduni na ustawi. Faida hizi zinapaswa kufurahiwa na kila mtu, lakini hii sivyo ilivyo.

Kuchukua mifano miwili tu kutoka kwa wengi, mamia ya mamilioni ya wanaume na wanawake wanaohusika katika uvuvi mdogo-dogo huunda kundi kubwa zaidi la watumiaji wa bahari kwenye sayari. Ni wamiliki wa haki za msingi ambao uchumi wa bahari lazima uwajibike, hata hivyo, duniani kote jumuiya za pwani zimetengwa na maslahi makubwa ya ushirika na kutengwa kwenye mjadala wa sera. Kwa sababu ya usawa huu wa nguvu, wanabeba gharama na wanalaumiwa kimakosa kwa uharibifu wa mazingira unaosababishwa na meli za uvuvi za viwandani. Mara nyingi, wananyimwa ufikiaji wa maeneo yao ya uvuvi kwa jina la maendeleo ya pwani, uhifadhi au usimamizi wa uvuvi. Mara nyingi, hawana uwezo wa kuzuia sababu hizo hizo kutoka kuharibiwa na meli za viwandani.

Watu wa kiasili na jumuiya za wenyeji mara nyingi zimethibitisha kuwa wasimamizi bora wa ardhi kuliko serikali, na angalau 42% ya ardhi yote ya kimataifa katika hali nzuri ya kiikolojia chini ya usimamizi wa Watu wa Asili na jumuiya za mitaa. Pia kuna ushahidi unaoongezeka wa ufanisi na usawa wa mbinu zinazoongozwa na wenyeji katika uhifadhi wa bahari. Walakini, katika karne iliyopita, mamilioni wamelazimika kutoka kwa ardhi zao kwa jina la uhifadhi, mara nyingi kwa jeuri: "hakuna watu wanaoruhusiwa" mizigo ya uhifadhi wa ngome ya jadi imeonekana kuwa ngumu kumwaga. Kwa watu wengi wa kiasili na jumuiya za wenyeji, uhifadhi unasalia kuwa desturi ya kutengwa - ambayo inawashindanisha watu dhidi ya asili.

Sehemu kuu ya mpango wako mpya wa kuokoa asili ni lengo la 3, ambalo linahitaji ulinzi wa angalau 30% ya ardhi na bahari ya kimataifa ifikapo 2030. Lengo hili, ambalo mara nyingi hujulikana kama 30×30, linawakilisha dhamira ya kukomesha upotevu wa viumbe hai. na kubadilisha uhusiano wa binadamu na asili. Lakini miongo kadhaa ya kujifunza kutoka kwa nyanja ya uhifadhi inaonyesha kwamba itashindwa isipokuwa inasisitiza ukuu wa haki za binadamu na kutambua umuhimu wa watu wa kiasili na jumuiya za mitaa katika mafanikio ya uhifadhi.

Tunatoa wito kwa viongozi wa kila nchi na wawakilishi wao katika COP15 kuepusha janga la bayoanuwai linalokaribia kwa kuhakikisha kwamba ahadi ya 30×30 inatekelezwa kwa ridhaa ya bure, ya awali na ya kuarifiwa, ushiriki na uongozi wa watu wa kiasili na jumuiya za mahali hapo.

Hasa:

 • Tunakuomba ufanye mengi zaidi kwa ajili ya watu na sayari, kwa kutambua kwamba mikakati ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira inahitaji kwenda zaidi ya 30% na kuunga mkono mbinu ya usimamizi wa 100%, kushughulikia vichocheo vya msingi vya uharibifu wa rasilimali na upotevu wa bioanuwai ambayo pia huathiri nyingine. 70%.
 • Tunatoa wito kwako kupata na kurejelea kwa uwazi haki na umiliki wa wavuvi wadogo, wakulima wadogo na Watu wa Asili na jumuiya za wenyeji, katika Lengo la 3 kupitia "utambuzi na ulinzi wa Watu wa Asili', jumuiya za mitaa' na watumiaji wa rasilimali za jadi" hatimiliki, umiliki, ufikiaji na haki za rasilimali kwa ardhi na bahari na kuweka vipaumbele vya mifumo ya utawala na usimamizi inayoongozwa na wenyeji au shirikishi”
 • Tunatoa wito kwako kutambua kwamba kibali cha bure, cha awali na cha taarifa kinamaanisha kuheshimu haki za jamii na watu wa kiasili isiyozidi kushiriki katika mchakato wa 30×30 na isiyozidi kuwa na maeneo yao yaliyoteuliwa kama hatua za uhifadhi au maeneo yaliyohifadhiwa.
 • Tunakuomba uongeze kwa kiasi kikubwa usaidizi wa kifedha wa moja kwa moja kwa Wenyeji na jumuiya za wenyeji katika harakati za uhifadhi, tukitambua kwamba licha ya michango yao yenye thamani kubwa katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira, wanapokea sehemu ndogo tu ya fedha zinazopatikana.

Vitendo hivi vitasaidia sana kuhakikisha kuwa 30×30 ni zaidi ya matarajio. Tunawaomba nyinyi viongozi wetu kuyapitisha na kuyatekeleza bila kuchelewa. Ushirikiano kati ya watu na asili unawezekana kabisa, lakini unaweza tu kufikiwa kwa kiwango kikubwa kwa ushirikiano kamili wa wale wanaotegemea zaidi asili: wale watu waliotengwa kihistoria ambao wamechangia kwa uchache zaidi katika mgogoro wa bioanuwai. Mkakati huu ni muhimu katika kupata mustakabali wa maisha yote duniani.

Wako mwaminifu,

Barua hii inaungwa mkono na:

Lettre ouverte aux signataires de la Convention sur la diversité biologique concernant l'objectif 30x30

Kutoomba rufaa kwa dharura na kuheshimu les droits des peuples autochtones et des communautés locales avant la COP15

Cheres délégations raia wa taifa,

La crise de la biodiversité est l'une des menaces les plus graves auxquelles l'humanité doit faire face. Lorsque vous réunirez à Kunming cette année pour la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, ce sera pour vous l'une des dernières et des meilleures chances de mettre un terme à la uharibifu des terres et des océs.

Alors que vous finalisez votre plan de sauvetage de la nature – le Cadre mondial de la biodiversité pour laprès-2020 – sisi, wachungaji na wakulima, watetezi wa mazingira et de la nature, défenseurs des droits hunter demandons d'assumer vos responsabilités envers les personnes et la planète et de reconnaître pleinement que la meilleure façon de protéger la nature est de protéger les droits humanins de celles et ceux qui vivent en interaction avec elle etpende.

La biodiversité est vitale pour us tous. Elle détermine le climat et le temps, fournit de l'oxygène et de la nourriture, stocke le carbone et la chaleur et favorise la culture et le bien-être. Chacun de nous devrait pouvoir profiter de ces avantages, zaidi ya hayo ni malheureusement pas le cas.

Pour ne prendre que deux exemples parmi tant d'autres, les centaines de millions d'hommes et de femmes impliqués dans la pêche traditionnelle forment le plus grand groupe d'utilisateurs des océans de la planète. Ils sont les principaux détenteurs de droits humains auxquels l'économie des océans doit rendre des comptes. Pourtant, partout dans le monde, les communautés côtières ont été marginalisées par les grandes entreprises et exclues des discours politiques. En raison de ce rapport de forces inéquitable, ces communautés supportent les coûts et sont accusées à tort de la degradation de l'environnement causée par les flottes de pêche industrielle. Trop souvent, on leur refuse l'accès à leurs zones de pêche au nom du développement côtier, de la protection de l'environnement ou de la gestion des pêches. Trop souvent, ces communautés sont impuissantes à empêcher que ces mêmes zones soient dévastées par les navires industriels.

Les peuples indigènes et les communautés locales se sont souvent révélés être de meilleurs gestionnaires des terres que les gouvernements. Au moins 42 % des terres mondiales en bon état écologique sont gérées par des peuples indigènes et des communautés locales. Il existe également de plus en plus de preuves de l'efficacité et de l'équité des approches locales de la gestion durable des océans. Pourtant, au cours du siècle dernier, des millions de personnes ont été chassées de leurs terres au nom de la protection de l'environnement, souvent de manière violente : il est difficile de se débarrasser de l'approche historique il selon laudiger forteresses pour protéger la nature contre les personnes. Pour de nombreux peuples indigènes et communautés locales, la conservation reste une pratique d'exclusion, qui opposition les gens à la nature.

L'un des principaux éléments de votre nouveau plan de sauvegarde de la nature est la cible 3, qui appelle à la protection d'au moins 30 % des terres et des océans de la planète d'ici à 2030. Cette cible, souvent appelée “30×30”, inawakilisha ushirikishwaji wa mettre un terme à la perte de biodiversité et à transformer la relation de l'humanité avec la nature. Mais des decennies d'apprentissage na domaine de la ulinzi wa mazingira montrent que cet objectif est voué à l'échec s'il ne met pas l'accent sur la primauté des humanins et ne reconnaîôle autoisse central et des communautés locales dans la réussite de la protection durable de l'environnement.

Nous appelons les dirigeants de tous les pays et leurs representants to la COP15 à éviter une catastrophe irreversible en termes de biodiversité en s'assurant que l'engagement 30×30 est mis en en œuvre avec leallement epartment, des peuples autochtones et des communautés locales.

Usahihi zaidi:

 • Nous vous demandons de faire plus pour les peuples et la planète, en reconnaissant que les stratégies de protection et de gestion durable de the environnement doivent aller au-delà des 30 % et soutenir une approche de gestion durable descéters 100 , en s'attaquant aux moteurs sous-jacents de la dégradation des ressources et de la perte de biodiversité qui affectent également les 70 % imerejeshwa.
 • Sisi tunaomba utungwaji na utoe maelezo zaidi les droits humains et les droits en matière de propriété des pêcheurs artisanaux, des petits exploitants agricoles, des peuples autochtones et des communautés locales, 3 concomnautés en en en en den das en en en propriété, d'occupation, d'accès et d'utilisation des ressources des peuples autochtones, des communautés locales et des utilisateurs traditionnelles des terres et des océans, et en donnant la priorité aux des des syllagesentes des terres et des océans .
 • Tunayo mahitaji ya kukubaliwa kwa ajili ya kupata ridhaa bila malipo, inawezekana na éclairé implique de respecter les droits des communautés et des peuples autochtones kwa washiriki au mchakato 30 × 30 na kwa ajili ya ulinzi wa nchi hizi mbili. comme zones protégées.
 • Nous vous demandons d'augmenter de manière drastique le soutien financier direct aux peuples autochtones et aux communautés locales dans la poursuite de la gestion durable de l'environnement, en reconnaissant que malgré leurs ulinzi michango ya matumizi ya ziada mazingira, ils ne reçoivent qu'une fraction des financements disponibles.

Ces actions contribuernt grandement à faire en sorte que 30×30 soit plus qu'une aspiration simple. Nous vous exhortons, vous, nos dirigeants, à les adopter et à les mettre en œuvre sans délai. L'harmonie entre l'humanité et la nature est tout à fait possible, mais ne peut être réalisée à grande échelle qu'avec l'engagement total de celles et ceux qui dépendent le plus de la nature : les personnes historiquement margit moins huchangia la crise de la biodiversité. Cette stratégie est essentielle pour garantir un avenir à toute vie sur terre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distinués.

La lettre est soutenue par:

Carta abierta a los signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre el objetivo 30x30

Un llamamiento urgente para que se reconozcan y respeten los derechos de los pueblos indigenas y las comunidades locales antes de la COP15

Estimadas delegaciones nacionales,

La mgogoro de la biodiversidad es una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la humanidad. Cuando ustedes se reúnan en Kunming este año kwa Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, tendrán una de las últimas na mejores oportunidades para detener la destrucción de las tierras y los océanos procurar fustuible.

Mientras ustedes finalizan su plan de rescate de la naturaleza -el Marco Global de Biodiversidad Post 2020- nosotros, pescadores y agricultores, nosotros, conservacionistas y ecologists, nosotros, científicos y defensores de losuss of humanos delos delos delos de loss delos de loss humana. responsabilidades para con las personas y el planeta ya reconocer plenamente que la mejor manera de proteger la naturaleza es proteger los derechos humanos de quienes viven y dependen de ella.

La naturaleza es vital for todos nosotros. Impulsa el clima y el tiempo meteorológico, suministra oxígeno y alimentos, almacena el carbono y el calor, y apoya la cultura y el bienestar. Estos beneficios deberían ser disfrutados for todos, pero lamentablemente no es así.

Por poner sólo dos ejemplos entre muchos, los cientos de millones de hombres y mujeres que se dedican a la pesca a pequeña escala, constituyen el mayor grupo de los océanos del planeta. Son los principales titulares de derechos ante los que la economía de los océanos debe rendir cuentas, pero en todo el mundo las comunidades costeras han sido marginadas por los grandes intereses empresariales y excluidas polísco del disco. Debido a este desequilibrio de poder, sufren las consecuencias y se les culpa erroneamente de la degradación medioambiental causada por las flotas pesqueras industriales. Con demasiada frecuencia, se les niega el acceso a sus caladeros en nombre del desarrollo costero, la conservación o la gestión de la pesca. Y con demasiada frecuencia, se ven impotentes para evitar que esos mismos caladeros sean devastados por buques industriales.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales han demostrado a menudo ser mejores administrators de la tierra que sus propios gobiernos, consiguiendo que al menos in 42% of toda la tierra a new world está en buen estado. También hay cada vez más pruebas de la eficacia y la equidad de los enfoques locales para la conservación de los océanos. Sin embargo, a lo largo del último siglo, millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras en nombre de la conservación, menudo de forma violenta: el bagaje de “no se admiten personas” de la conservación de la conservación de la conservación kuondoa. Para muchos pueblos indígenas y comunidades locales, la conservación sigue siendo una práctica excluyente, que enfrenta a las personas con la naturaleza.

Un componente principal de su nuevo plan para salvar la naturaleza es la meta 3, que exige la protección de al menos el 30% de la tierra y los océanos del planeta para el 2030. Este objetivo, denominado ya menyu, inawakilisha 30x30 compromiso para detener la pérdida de biodiversidad y transformar la relación de la humanidad con la naturaleza. Pero décadas de aprendizaje en el campo de la conservación, demuestran que dicho plan fracasará a menos que se haga hincapié en la primacía de los derechos humanos y se reconozca la importancia de los pueblos indígenaxis de los pueblos indígenaxis de la conserva de los pueblos indígenaxis de la conserva de locales.

Pedimos a los líderes de todos los países of sus representantes en la COP15 que eviten la inminente catástrofe de la biodiversidad garantizando que el compromiso 30×30 se aplique con el pleno consentimiento previo e informado, de participade des compromiso maeneo ya comunidades.

Maalum:

 • Les pedimos que hagan más por la gente y el planeta, reconociendo que las estrategias de conservación y gestión ambiental deben ir más allá del 30% de la tierra y océanos protegidos y apoyar un enfoque a 100% ya sehemu ndogo ya 70% degradación de los recursos y la pérdida de biodiversidad que también afectan al otro XNUMX%.
 • Les pedimos que en el objetivo número 3, garanticen y hagan referencia explicita a los derechos ya la tenencia de los pescadores a pequeña escala, de los pequeños agricultores, de los pueblos indígenas y de las de las localescom. Para lograr esto, proponemos que lleven a cabo el “reconocimiento y la protección de los títulos, la tenencia, el acceso y los derechos a los recursos de los pueblos indígenas, las comunidades consurances los derechos a los recursos de los pueblos indígenas, las comunidades consurances los derechos a los recursos de los pueblos indígenas, las comunidades consuccionales de los derechos océano, y que den prioridad a los sistemas de gobernanza y gestión dirigidos localmente o en colaboración”.
 • Le pedimos que reconozcan que el consentimiento libre, previo e informado significa respetar los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas a no participar en el proceso 30×30 ya no tener sus territorios derechos de las comunidades y los pueblos indigenas a no participar en el proceso XNUMX×XNUMX ya no tener sus territorios derechos de las comunidades de las comunidades de las comunidades
 • Le pedimos que aumenten drásticamente el apoyo financiero directo a los pueblos indígenas ya las comunidades locales en pro de la conservación, reconociendo que a pesar de sus contribuciones enormemente valiosas a la conservación de las comunidades locales de la conservación, reconociendo que a pesar de sus contribuciones enormemente valiosas a la conservación de las comunidades de la conservaciones de la contribution de la contribuciones de la contribuciones de la contribuciones de la contribution de las comunidades de la contribution.

Estas acciones contribuirán en gran medida a garantizar que el plan 30×30 sea algo más que una simple aspiración. Les instamos a ustedes, nuestros dirigentes, adoptarlas y aplicarlas sin demora. La coexistencia entre las personas y la naturaleza es totalmente posible, pero sólo puede lograrse a gran escala con el pleno compromiso de quienes más dependen de la naturaleza: las personas históricamente marginadas que menos han detribuido biologies la mgogoro. Esta estrategia es clave para segurar un futuro for toda la vida in la Tierra.

Atentamente,

Esta carta está respaldada kwa:

30x30 waliotia saini

Thailand

Uvuvi mdogo wa Thailand ndio msingi wa afya ya kijamii, kiuchumi na lishe kwa jamii zinazoishi kando ya mwambao wa karibu wa kilomita 3,000 wa nchi.
Katika mkoa wa kusini kabisa wa Trang tunasaidia jamii zinazotegemea uvuvi wa karibu na ufuo - hasa kwa kaa, kamba na ngisi - kwa ushirikiano na Okoa Mtandao wa Andaman (SAN).

Tunatoa mafunzo na zana za kusaidia maendeleo ya shirika, ufuatiliaji na usimamizi wa uvuvi unaoongozwa na jamii, na kujenga mashirika ya kijamii yanayomilikiwa na jamii ambayo yanafadhili na kuendeleza juhudi za uhifadhi wa ndani.

Timor-Leste

Tangu 2016, kazi yetu nchini Timor-Leste imebadilika na kuwa vuguvugu vuguvugu la kusaidia usimamizi wa bahari unaoongozwa na jamii na mseto wa maisha ya pwani katika nchi mpya zaidi ya Asia. Kutoka asili yetu katika Kisiwa cha Atauro, kinachozingatiwa kuwa miongoni mwa viwango vya juu zaidi vya viumbe hai vya baharini duniani, sasa tunafanya kazi na jumuiya nyingi kisiwani na bara ili kuhakikisha kwamba jumuiya za wenyeji zinapata chaguzi mbalimbali za maisha endelevu ili kupunguza shinikizo la uvuvi. juu ya miamba muhimu ya matumbawe na mifumo ikolojia ya nyasi bahari.

Tunashirikisha jamii katika kufuatilia bayoanuwai ya baharini ambayo haijagunduliwa kwa kiasi ya Timor-Leste, na kudhibiti rasilimali za baharini za ndani kupitia sheria za kitamaduni zinazojulikana kama Tara Bandu. Kando na juhudi zetu za uhifadhi wa jamii, tumeanzisha shirika la kwanza la wakaazi wa nyumbani la Timor-Leste, ambalo sasa linatoa mapato thabiti kutokana na watalii wa mazingira wanaozuru na kuibua shauku ya kurudiwa na jumuiya ya bara. Kwa kutumia makao ya nyumbani kama kitovu, jumuiya ziko katika nafasi nzuri ya kuandaa mabadilishano ya kujifunza, matukio ya mafunzo, na kufanya kama jukwaa la uhamasishaji ili kushirikisha na kuhamasisha jamii katika usimamizi wa uvuvi na mseto wa riziki. Mabadilishano yamepelekea jumuiya za utendaji bora na vyama vilivyoimarishwa, na fursa ya kuanzisha mtandao rasmi nchini kote.

Timu yetu katika mji mkuu wa Timor-Leste Dili inafanya kazi kwa karibu na serikali, mashirika ya kiraia na washirika wa NGO.

Tanzania

Sawa na majirani zake ndani ya Eneo la Bahari la Bahari la Kaskazini la Msumbiji, Tanzania inahifadhi baadhi ya mifumo ikolojia ya baharini katika Bahari ya Hindi. Makazi haya yanakabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa kutokana na uvuvi wa kupita kiasi na mabadiliko ya hali ya hewa.

Timu yetu ya Tanzania imefanya kazi na jumuiya na mashirika ya ndani ili kusaidia uhifadhi wa bahari unaoongozwa na wenyeji tangu 2016. Kazi yetu imepanuka kutoka Zanzibar hadi mikoa ya bara ya Tanga, Lindi na Kilwa ambapo mafundi wetu wanashirikiana na washirika wa ndani kusaidia jamii kuimarisha mifumo ya ushirikiano wa usimamizi. , kufanya kazi kupitia vitengo vya usimamizi wa fukwe (BMUs), Kamati za Uvuvi za Shehia (SFCs) mbuga za baharini na Maeneo Shirikishi ya Usimamizi wa Uvuvi (CFMAs).

washirika wetu Mwambao Coastal Community Network, Marinecultures.org na Hisia ya Bahari wameongoza kasi ya ajabu katika uchukuaji wa usimamizi na uhifadhi wa uvuvi katika jamii katika miaka ya hivi karibuni, haswa kupitia matumizi ya kufungwa kwa uvuvi kwa muda mfupi ili kuchochea uhifadhi mpana wa jamii.

Somalia

Ikiwa na mojawapo ya ukanda wa pwani mrefu zaidi barani Afrika, mazingira mbalimbali ya bahari ya Somalia yanasaidia uvuvi wa pwani na nje ya nchi wenye tija. Miongo kadhaa ya migogoro imedhoofisha uwezo wa nchi wa usimamizi wa uvuvi, huku meli nyingi za viwandani zikivua bila kuadhibiwa, na kutozingatia umuhimu mkubwa wa uvuvi wa pwani ya Somalia kwa maisha ya ndani na usalama wa chakula. 

Kipindi cha utulivu wa kisiasa na kijamii ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika miongo ya hivi karibuni sasa kinatoa fursa mpya za kushughulikia changamoto zilizopita, na kutambua fursa kubwa ambazo uvuvi na uhifadhi wa pwani unaosimamiwa vyema unaweza kuipa Somalia. Tunaanzisha ushirikiano na mashirika ya kijamii nchini Somalia ili kujenga uwezo na ujuzi wao kusaidia jumuiya za pwani kusimamia uvuvi wao kwa usalama wa chakula, maisha na uhifadhi.

Philippines

Ufilipino ni sehemu ya 'pembetatu ya matumbawe' kitovu cha bayoanuwai ya baharini duniani, pamoja na aina mbalimbali za baharini zisizo na kifani. Zaidi ya nusu ya watu milioni 107 nchini (55.6%) wanaishi vijijini, na takriban robo tatu wanategemea kilimo au uvuvi kama chanzo chao kikuu cha maisha.

Pamoja na washirika wetu wa ndani People and the Sea, tunafanya kazi katika Visayas ya mashariki ili kusaidia jumuiya za pwani ili kuanzisha juhudi za uhifadhi wa baharini na usimamizi wa uvuvi unaoongozwa na eneo hilo unaosimamiwa na mifumo shirikishi ya data ambayo inaweka ushahidi mikononi mwa jamii.

Papua New Guinea

Nchi kubwa zaidi katika Kanda ya Pasifiki ya Magharibi, miamba ya matumbawe ya Papua New Guinea na mikoko ni kati ya aina mbalimbali na pana zaidi duniani. Papua New Guinea ina historia ndefu ya mbinu za kitamaduni za usimamizi wa uvuvi, na mahitaji makubwa ya uhifadhi wa baharini ambayo hayajafikiwa.

Tumekuwa tukimuunga mkono mshirika wetu wa ndani Mawakili wa Mlinzi wa Eco tangu 2019 huko Milne Bay, inayojulikana kwa misitu yake mikubwa ya mikoko na miamba ya matumbawe. Sasa tunapanua usaidizi huu kwa mashirika mengine ya ndani nchini Papua New Guinea, yakilenga kusaidia uanzishwaji wa LMMA za kimila ambazo hutoa mbinu muhimu za ndani kwa usimamizi wa uvuvi unaoongozwa na jamii unaojengwa juu ya mila za kitamaduni za wenyeji.

Indonesia

Indonesia inajumuisha takriban visiwa 17,500 vinavyovuka maeneo ya saa tatu. Taifa hili la visiwa lina ukanda wa pwani mrefu zaidi - na rasilimali kubwa zaidi ya uvuvi wa pwani - ya nchi yoyote Duniani. Asilimia tisini na tano ya uzalishaji wa dagaa wa Indonesia unatokana na wavuvi wadogo wadogo, ambao wanaungwa mkono na mfumo ikolojia wa baharini wa viumbe hai duniani, unaojulikana kama Coral Triangle.

Nchini Indonesia, mshirika wa Blue Ventures Yayasan Pesisir Lestari, iliyoko Bali, inafanya kazi na mashirika ya ndani Forkani, Yayasan LIN, Yapeka, Sayari ya Yayasan Indonesia, Foneb, Komanangi, JARI, Yayasan Tananua Flores, Baileo, AKAR, Japesda, Yayasan Mitra Insani na Yayasan Hutan Biru.

Washirika hawa wanaunga mkono mbinu za kijamii za uhifadhi wa miamba ya matumbawe na mikoko katika maeneo 22 katika majimbo saba. Afua zinaboreshwa kulingana na kila muktadha - uvuvi wa ndani, wadau wa jamii, minyororo ya usambazaji wa dagaa, mifumo ya kisheria na mila za kimila zinazosimamia usimamizi na uhifadhi wa uvuvi.

Tangu 2019 tumeleta washirika hawa pamoja ndani ya mtandao wa kujifunza rika wa mashirika ya Kiindonesia yaliyobobea katika kusaidia uhifadhi wa baharini unaozingatia jamii. Mtandao umejikita katika maadili ya pamoja ya mashirika, ikiwa ni pamoja na kujitolea kukuza haki za jumuiya za wavuvi wa jadi katika uhifadhi. Maeneo kumi na saba kati ya yaliyowakilishwa katika kikundi hiki yanapitisha usimamizi wa ndani wa baharini kupitia taratibu za usimamizi wa kimila na mila. Kikundi hiki, kwa kiasi kikubwa kinajumuisha tovuti za Mashariki ya Indonesia, hutoa fursa muhimu ya kushiriki mafunzo katika mbinu za jadi za usimamizi wa baharini na uvuvi.

Katika Kalimantan Magharibi na Sumatra Mashariki tunasaidia jumuiya za pwani zinazotegemea mikoko ili kuunganisha uvuvi wa mikoko na usimamizi wa misitu, pamoja na shughuli za kuendeleza maisha mbadala au kuboresha maisha yaliyopo. Huko Sulawesi Kaskazini tunaunga mkono uundaji wa biashara za utalii wa mazingira zinazomilikiwa na jamii, kama vile makazi ya nyumbani, ambayo huboresha maisha ya ndani na kuweka thamani zaidi kwa mifumo ya ikolojia ya baharini iliyolindwa na yenye afya. Kote katika kazi yetu nchini Indonesia, ambapo jumuiya za washirika zina hitaji ambalo halijafikiwa la huduma ya afya, tunaunga mkono ujumuishaji wa shughuli za kuboresha afya katika afua zetu.

Kujua zaidi

India

Tunaendelea kufanya kazi nchini India na mshirika wetu wa muda mrefu Msingi wa Dakshin. Tunashirikiana katika maeneo matatu tofauti; visiwa vya Lakshadweep, mikoa ya pwani ya Odisha na Visiwa vya Andaman.

Uvuvi wa kupita kiasi umesababisha kupungua kwa upatikanaji wa samaki, na kutoa changamoto kwa mustakabali wa jamii nyingi za wavuvi wa kitamaduni.

Ushirikiano wetu unafanya kazi ili kujenga uwezo wa jamii kusimamia uvuvi wa pwani, na kuboresha afya ya jumuiya za wavuvi, kwa ajili ya ustawi wa muda mrefu wa jumuiya zote mbili na maeneo yao ya uvuvi.

Kenya

Pwani ya Kenya inaunga mkono utofauti wa ajabu wa mazingira ya kitropiki ya baharini na pwani. Maji haya yanatishiwa na kuongezeka kwa vitendo haribifu vya uvuvi na uvunaji kupita kiasi ndani ya sekta ya ufundi na biashara ya uvuvi.

Mbinu yetu nchini Kenya inaangazia kuimarisha Vitengo vya Usimamizi wa Ufuo (BMUs) ili kuboresha usimamizi wa uvuvi. Tangu 2016 timu yetu ya kiufundi ya Mombasa imetoa usaidizi, ushauri na usaidizi kwa washirika wa ndani ikiwa ni pamoja na Pate Marine Community Conservancy (PMCC), Kaskazini Rangelands Trust (NRT) na Maendeleo ya Rasilimali za Pwani na Bahari (COMRED).

Ushirikiano huu umeona mafanikio makubwa katika usimamizi na uhifadhi wa uvuvi unaoongozwa na jamii, ikiwa ni pamoja na mafunzo na ushauri kwa viongozi wa BMU katika jamii kumi na nane katika Kaunti za Kwale na Lamu.

Comoro

Visiwa vya Comoro viko kaskazini mwa Mkondo wa Msumbiji, eneo ambalo ni makazi ya viumbe hai vya pili kwa ukubwa duniani baada ya Pembetatu ya Matumbawe. Bioanuwai hii muhimu duniani inasimamia maisha ya pwani na usalama wa chakula, lakini iko hatarini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na unyonyaji mkubwa wa uvuvi wa pwani.

Tumedumisha uwepo wa kudumu kusaidia uhifadhi wa baharini na usimamizi wa uvuvi unaoongozwa na wenyeji nchini Comoro tangu 2015, tukitoa usaidizi kwa washirika wa ndani, taasisi za serikali na jamii.

Kwenye Anjouan, kisiwa cha pili kwa ukubwa na kilicho na watu wengi zaidi katika visiwa vya Comoro, tunafanya kazi kwa karibu na NGO ya kitaifa. Dahari. Ushirikiano wetu umebuni mpango wa kuigwa wa usimamizi wa baharini wa kijamii, ambao umewezesha kuundwa kwa maeneo ya kwanza ya baharini yanayosimamiwa ndani ya nchi - ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa muda na kudumu kwa baharini - iliyoundwa kulinda mazingira ya miamba ya matumbawe inayosimamia uchumi wa pwani wa visiwa.

Mbinu hii, ambayo inapanuka kwa kasi kote katika Visiwa vya Comoro, pia inaonyesha umuhimu wa uhifadhi shirikishi katika kuwawezesha wanawake - kupitia vyama vya wavuvi vya wanawake wa eneo hilo - kuchukua jukumu kuu katika ufuatiliaji na maamuzi ya uvuvi.

Katika kisiwa jirani cha Moheli na kisiwa cha Ufaransa cha Mayotte, tunaunga mkono Hifadhi ya Taifa ya Moheli na Hifadhi ya Asili ya Bahari ya Mayotte pamoja na juhudi za kuimarisha ushiriki wa jamii katika usimamizi na uhifadhi wa uvuvi.

belize

Mazingira ya bahari ya Belize yanajumuisha baadhi ya mifumo ikolojia muhimu ya baharini katika Bahari ya Karibea, ikijumuisha miamba mikubwa ya matumbawe, misitu ya mikoko na mazingira ya nyasi baharini. Tumedumisha uwepo wa kudumu nchini Belize tangu 2010, tukiunga mkono juhudi mbalimbali za uvuvi na uhifadhi kutoka kituo chetu cha Sarteneja, jumuiya kubwa zaidi ya wavuvi nchini Belize.  

Tunafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na Idara ya Uvuvi ya Belize, wasimamizi wa MPA, vyama vya ushirika vya uvuvi na vyama vya wavuvi, na tunashiriki kikamilifu katika kukuza uanzishwaji wa uvuvi wa kitaifa wa ndani kwa simba vamizi. Tumefanya kazi na washikadau wa pwani ili kuandaa mkakati wa kitaifa wa usimamizi wa simba samaki, ikiwa ni pamoja na kuzindua Kikundi Kazi cha Taifa cha Lionfish.  

Tumeongoza programu ya miaka kumi ya ufuatiliaji na tathmini ya MPA katika Hifadhi ya Bahari ya Bacalar Chico, na kutoa mafunzo ya mbinu za ufuatiliaji wa miamba ya matumbawe kwa mamlaka sita za MPA nchini Belize, ikiwa ni pamoja na kusaidia kuweka malengo ya usimamizi wa Hifadhi ya Bahari ya Turneffe Atoll, MPA kubwa zaidi ya Belize. 

Timu yetu inaunga mkono vikundi vya kijamii vya wavuvi na uhifadhi wa mazingira kote nchini ili kuhakikisha maslahi ya ndani yanajumuishwa katika kubuni na utekelezaji wa uhifadhi wa baharini na usimamizi wa uvuvi, kuboresha ufanisi wa usimamizi wa ushirikiano wa maeneo ya hifadhi.

Msumbiji

Timu yetu ya Msumbiji imefanya kazi na jumuiya kuendeleza mbinu zinazoongozwa na wenyeji za usimamizi wa uvuvi na uhifadhi wa bahari tangu 2015.

Mtazamo wetu unalenga kusaidia na kuimarisha mashirika ya ndani na Mabaraza ya Jumuiya ya Uvuvi (CCPs) ili kuelewa vyema uvuvi wao wa ndani, kufanya maamuzi sahihi ya usimamizi ili kujenga upya uvuvi, na kutathmini athari za hatua za usimamizi. Kazi hii inaendelezwa kwa ushirikiano wa karibu na washirika wetu Oikos- Cooperação e Desenvolvimento katika jimbo la Nampula na Mbuga za Afrika katika jimbo la Inhambane.

Changamoto zinazoendelea za usalama zimeharibu jamii nyingi za pwani na juhudi zinazoibuka za uhifadhi wa baharini katika maeneo kadhaa ya Cabo Delgado, ambapo kazi yetu sasa imesitishwa.

Kama ilivyo nchini Madagaska, kwa kuzingatia viwango vya juu sana vya umaskini wa pwani na ukosefu mkubwa wa ufikiaji wa huduma za kimsingi, pamoja na kazi yetu ya uhifadhi tunawezesha ubia na watoa huduma wa afya, kupitia mbinu jumuishi ya afya na mazingira.

Madagascar

Safari ya Blue Ventures ilianza Madagaska mwaka wa 2003, na tumekuwa tukisaidia jumuiya katika uhifadhi wa baharini kote nchini tangu wakati huo. Tunayo programu tano za kimaeneo kwenye pwani ya magharibi ya Madagaska, pamoja na ofisi za kanda katika miji ya Toliara, Morondava na Ambanja. Makao makuu yetu ya kitaifa yako katika mji mkuu Antananarivo.

Katika tovuti hizi zote tunasaidia jumuiya kwa kuanzisha maeneo ya baharini yanayodhibitiwa ndani ya nchi (LMMAs), na kufanya kazi na washirika wa serikali ili kupata utambuzi wa kitaifa kwa ajili ya mipango ya hifadhi ya jamii. Kwa mara ya kwanza ilitengenezwa nchini Madagaska na Blue Ventures mwaka 2006, dhana ya LMMA tangu wakati huo imekuwa ikiigwa na jumuiya katika mamia ya maeneo zaidi ya maelfu ya kilomita za ukanda wa pwani, ambayo sasa inashughulikia karibu moja ya tano ya ufuo wa bahari wa Madagaska. Utafiti wetu nchini Madagaska umeonyesha ushahidi muhimu wa kimataifa wa manufaa ya LMMAs kwa uvuvi na kuhifadhi.

Kazi yetu inalenga katika kuimarisha taasisi za jumuiya katika usimamizi na utawala wa baharini, na kuanzisha mbinu mpya za kuchochea ushiriki wa jamii katika uhifadhi wa bahari. Ubunifu huu umejumuisha kuanzishwa kwa mashamba ya kwanza ya tango za bahari kwa msingi wa jamii na ya kwanza nchini. mradi wa kaboni ya bluu ya mikoko.

Katika ngazi ya kitaifa, tumeanzisha MIHARI mtandao, sasa jukwaa huru la asasi za kiraia ambalo linaleta pamoja tovuti 219 za LMMA kote nchini na mashirika 25 yanayosaidia uhifadhi.. Timu yetu ya sera pia inashiriki kikamilifu katika kutetea sheria dhabiti zaidi ili kulinda haki na maslahi ya jumuiya za wavuvi, na kuondoa uvuvi wa viwanda haribifu kwenye maji ya pwani.

Kwa kuzingatia ukosefu wa huduma za kimsingi katika maeneo ya pwani ya mbali nchini Madagaska, tunasaidia pia jamii kupata huduma za kimsingi za afya kupitia mafunzo na kusaidia wanawake kuhudumu kama wafanyikazi wa afya ya jamii. Hatubadilishi mifumo ya afya ya serikali, lakini tunafanya kazi ya kuimarisha miundo iliyopo kwa ushirikiano wa karibu na watendaji wa afya wa serikali na NGOs maalum. Pia tunaangazia raia wa Madagascar mtandao wa afya-mazingira, ambayo huleta pamoja mashirika 40 washirika kushughulikia mahitaji ya afya ya jamii zinazoishi katika maeneo yenye umuhimu wa uhifadhi nchini kote.

Wachaguaji wa Generic
Mechi halisi ni tu
Utafute kichwa
Tafuta katika maudhui
Viteuzi vya Aina ya Chapisho